Toplam Alan

2.286.000 M2

Depolama Parselleri

Depolama Parselleri

Adet

Parsel Büyüklükleri

Küçük Depolama Parseli, 5.000 Mlik

23

161.901 M2

Orta Boy Depolama Parseli 10.000 Mlik

11

130.687 M2

Demiryolu Yanaşmalı Büyük Depolama Parseli, 20.000 Mlik

16

309.007 M2

Demiryolu Bağlantısız Büyük Depolama Parseli 20.000 Mlik

8

162.358 M2

Toplam

58

763.953 M2

Depoların Ölçüleri

İnşa Edilecek Olan Depo Alanı

Adet

Toplam

 Küçük depo 2.500 M2

23

57.500 M2

 Orta boy depo 4.550 M2

11

50.050 M2

 Demiryolu yanaşmalı büyük depo 11.500 M2  

16

184.000 M2

Demiryolu bağlantısız büyük depo 11.500 M2  

8

92.000 M2

Toplam inşa edilecek olan depo alanı M2

58

383.550 M2

Tesislerin Kapalı Alan Ölçüleri

Nakliye komisyoncuları binası

3.500 M2

Servis istasyonları binası

2.500 M2

İtfaiye binası

700 M2

Sosyal tesis binası

3.750 M2

Jandarma binası

600 M2

Benzin istasyonu binası

1.200 M2

Toplam Tesislerin inşa alanı 

12.250 M2

Diğer Tesis Arazileri

Nakliye komisyoncuları arazisi

6.100 M2

Servis istasyonları arazisi 

7.500 M2

İtfaiye arazisi

3.200 M2

Sosyal tesis arazisi 

6.500 M2

Jandarma binası arazisi

2.100 M2

Benzin istasyonu arazisi

5.000 M2

Sosyal tesis binek oto arazisi

6.600 M2

TIR parkı arazisi 

104.000 M2

Katı atık merkezi arazisi

6.000 M2

Nakliye ofisi otopark arazisi

3.750 M2

Lisanslı Depoculuk arazisi

185.000 M2

Konteyner depolama alanı

111.000 M2

Rezerv alan 

80.700 M2

Demiryolu istasyonu arazisi

27.000 M2

Yollar, yeşil alanlar rezerv alanları

954.000 M2