Hakkımızda

Diyarbakır “lojistik sektörünün” vazgeçilemez kavşaklarından biridir. Bu sektör aynı zamanda hem kentin hem de bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli yer tutmaktadır. Diyarbakır, Ortadoğu, Orta Asya ülkelerinde yaşayan yaklaşık 400 milyon insan için de ithalat ve ihracat kapısı olma potansiyelini barındırmaktadır.

Diyarbakır Lojistik Köyünün hedefi de bölgede operasyonlara başlamak isteyen firmalara lojistik depolama imkanları sağlamaktır. Lojistik köyünün konumu Demiryolu ve Karayolu gibi iki farklı ulaşımı kesiştirmesi yönüyle avantajlı bir bölgedir,

Proje ile birlikte başta girişimciler olmak üzere toptancılar, tüccarlar, esnaf ve KOBİ’ler Lojistik Merkez’deki depolama tesislerinden, yükleme boşaltma alanlarından, sosyal tesislerden ve idari binalardan yararlanabileceklerdir. Bu hizmet sayesinde bölgedeki KOBİ’ler katma değerlerini ve dağıtım sektöründeki teknolojilerini güçlendirerek rekabet edebilirliklerini artıracaklardır. Diyarbakır Lojistik Köyü Projesi için satın alınacak olan  ekipmanlarla gerektiğinde yararlanmak isteyen şirketlere  ve KOBİ’ler kullanma hizmeti sunulacaktır.

YARARLANACAK KURULUŞLAR

Bölge sanayicileri, yeni yatırım yapacak lojistik şirketler, ulusal toptancılar, market zincirleri, yerel toptancılar, tüccarlar, esnaf ve KOBİ’ler Diyarbakır Lojistik Köyündeki depolama tesislerinden, TIR parklarından, yükleme boşaltma alanlarından, sosyal tesislerden ve idari binalardan , demiryolu terminalinden yararlanabileceklerdir.

Bu hizmet olanakları sayesinde, Diyarbakır Lojistik Köyü Projesi ile bölgedeki firmaların katma değerleri artacak, maliyetleri düşecek ve dağıtım sektöründeki işbirlikleri güçlenerek rekabet olanakları sağlanacaktır. Lojistik Köy içinde firmaların  ihtiyaç duyacağı ekipmanlardan yararlanılması için satın alınacak makine ve teçhizat talep sahiplerin kullanımına sunulacaktır.