İK Politikamız

DLK İK politikası, sürekli gelişmeyi hedefleyen, verimliliği artabilecek ve DLK ilkelerini, sistemini ve kalitesini artırabilecek, kendi alanlarında yetkin bireyleri işe almayı hedeflemiştir.

DLK işe alım süreci, insanların dini inançları, dili, ırkı, cinsiyeti ve engellerine bağlı olmadan ayrıcalık yaratılmadan yürütecektir. Şirketin İK politikası, tüm çalışanlarının verimliliğini ve başarısını adil ve şeffaf bir şekilde değerlendirme ve ödüllendirmeyi kapsamaktadır

İK politikamız faaliyet planı, yönetim ve iş planı ile uyumlu olan, daha iyi bir çalışma ortamı oluşturmayı amaçlamıştır.

Yapılan tüm atamalar/işe alımlar, iş ve performans kriteri baz alınarak yapılmaktadır. Çalışanların kendi kariyerlerini geliştirmeleri ve yönetmelerini desteklemek, DLK’nın hedefidir. DLC bunu, öncelikle sağladığı uygun iş eğitimleri ve gerektiğinde, boş olan pozisyonlar için, tecrübeli ve pozisyona olan uygun, mevcut personeliyle değerlendirir.

Çalışan memnuniyeti seviyesini ve çalışanların şirkete bağlılığını arttırmak,  Çalışanlar arasında verimliliği arttırmak, çalışanların karar alma sürecine doğrudan ya da dolaylı olarak katılımını sağlamak, açık görüşlülüğü arttırmak hedeflemektedir.

DLK çalışanlarına, iş verimlilikleri ve yerel piyasaya bağlı, rekabetçi bir ödül ve sosyal yardım paketi sağlayacaktır.